Đường bay đưa khách từ cao ốc trung tâm Sài Gòn ra Tân Sơn Nhất - CÔNG NGHỆ THIÊN SƠN

Đường bay đưa khách từ cao ốc trung tâm Sài Gòn ra Tân Sơn Nhất - CÔNG NGHỆ THIÊN SƠN

Đường bay đưa khách từ cao ốc trung tâm Sài Gòn ra Tân Sơn Nhất - CÔNG NGHỆ THIÊN SƠN

Đường bay đưa khách từ cao ốc trung tâm Sài Gòn ra Tân Sơn Nhất - CÔNG NGHỆ THIÊN SƠN

Đường bay đưa khách từ cao ốc trung tâm Sài Gòn ra Tân Sơn Nhất - CÔNG NGHỆ THIÊN SƠN
Đường bay đưa khách từ cao ốc trung tâm Sài Gòn ra Tân Sơn Nhất - CÔNG NGHỆ THIÊN SƠN

Đường bay đưa khách từ cao ốc trung tâm Sài Gòn ra Tân Sơn Nhất

10-06-2017
Chiếc trực thăng sẽ chở khách hạng sang bay từ toà nhà Times Square ra sân bay Tân Sơn Nhất và ngược lại, giá chưa được công bố.

Danh mục sản phẩm

Tin tức