Phối cảnh các nhà ga tuyến Metro 1,7 tỷ USD ở Hà Nội - CÔNG NGHỆ THIÊN SƠN

Phối cảnh các nhà ga tuyến Metro 1,7 tỷ USD ở Hà Nội - CÔNG NGHỆ THIÊN SƠN

Phối cảnh các nhà ga tuyến Metro 1,7 tỷ USD ở Hà Nội - CÔNG NGHỆ THIÊN SƠN

Phối cảnh các nhà ga tuyến Metro 1,7 tỷ USD ở Hà Nội - CÔNG NGHỆ THIÊN SƠN

Phối cảnh các nhà ga tuyến Metro 1,7 tỷ USD ở Hà Nội - CÔNG NGHỆ THIÊN SƠN
Phối cảnh các nhà ga tuyến Metro 1,7 tỷ USD ở Hà Nội - CÔNG NGHỆ THIÊN SƠN

Phối cảnh các nhà ga tuyến Metro 1,7 tỷ USD ở Hà Nội

10-06-2017
Phác thảo đồ hoạ kiến trúc của 8 nhà ga trên cao và 4 ga ngầm tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội.

Danh mục sản phẩm

Tin tức